top of page

Публічний договір купівлі-продажу товару
дистанційним способом

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх покупців, беззастережне прийняття умов якого вважаються прийняттям умов (акцептом) цієї оферти покупцем. Відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту.

Інтернет-магазин Inspired Bags (ТМ "Inspired Bags"), що розташований на доменному імені https://www.inspiredbags.co/ (надалі - "Інтернет-магазин") в особі фізичної особи-підприємця Попик Юлії Сергіївни (надалі - "Продавець"), з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує фізичній особі та/або юридичній особі (надалі – "Покупець), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про продаж сумок, листівок, наліпок та іншого товару, зазначеного на сайті Інтернет-магазину (надалі - "Товар"), дистанційним способом (надалі – "Договір") на таких умовах:


1. Визначення термінів

Публічна оферта (надалі - "Оферта") - офіційна, публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем публічний договір купівлі-продажу Товару дистанційним способом на умовах, що містяться у цьому Договорі. Оферта вступає в силу з моменту її розміщення на сайті Інтернет-магазину за посиланням https://www.inspiredbags.co/privacypolicyukr та діє до моменту її відкликання Продавцем шляхом видалення з сайту Інтернет-магазину.
Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, визначених даним Договором.
Замовлення - вибір Покупцем позицій з асортименту Товару, запропонованого до продажу, при оформленні заявки на придбання Товару на сайті Інтернет-магазину.


2. Предмет Договору

2.1 Продавец зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується здійснити оплату і прийняти Товар на умовах цього Договору.
Цей Договір регулює купівлю-продаж Товару в Інтернет-магазині, зокрема:
- добровольній вибір Покупцем Товару в Інтернет-магазині;
- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
- оплата Покупцем Замовлення, що оформлене в Інтернет-магазині;
- обробка і доставка Замовлення Покупцю Товару у власність на умовах цього Договору.


3. Загальні положення

3.1 Замовлення Покупцем Товару, розміщеного на сайті Інтернет-магазину означає, що Покупець згоден з усіма умовами цього Договору.
3.2 Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину, що свідчить про згоду Покупця дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами. Покупець дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Товар на встановлених Продавцем умовах з оплати замовленого Товару.
3.3 Адміністрація сайту інтернет-магазину має право вносити зміни в Оферту шляхом публікації таких змін на сайті Продавця за посиланням: https://www.inspiredbags.co/privacypolicyukr.
3.4 Продавець надає Покупцеві повну і достовірну інформацію про Товар, включаючи інформацію про основні споживчі властивості Товару, місце виготовлення тощо на сайті Інтернет-магазину.
3.5. Гарантійний строк для Товару визначається відповідно до ЗУ "Про захист прав споживачів".


4. Порядок оформлення Замовлення

4.1 Покупець має право оформити Замовлення на будь-який Товар, що представлений на сайті Інтернет-магазина та є у наявності, через сервіс сайту Інтернет-магазину https://www.inspiredbags.co/.
4.2 Кожна позиція може бути представлена у Замовленні у будь-якій кількості.
4.3. У випадку відсутності Товару на складі, Продавець зобов'язаний повідомити Покупця (телефоном або електронною поштою). За відсутності Товару Покупець має право замінити його Товаром аналогічної моделі, відмовитись від такого Товару або анулювати Замовлення.
4.4 При реєстрації на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:
4.4.1 прізвище, ім'я, по батькові Покупця або вказаної ним особи (одержувача);
4.4.2 адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця) або відділення Нової Пошти (якщо доставка до обраного відділення Покупця);
4.4.3 адреса електронної пошти;
4.4.4 контактний номер телефону.
4.5 Найменування, кількість, асортимент, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.
4.6 Моментом повного і безумовного ухвалення Покупцем умов цієї Оферти укласти Договір вважається факт внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину.
4.7 Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.


5. Вартість Товару та порядок оплати Замовлення

5.1 Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину.
5.2 Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію шляхом публікації нової ціни Товару на сайті Інтернет-магазину. Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається.
5.3 Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину за посиланням: https://www.inspiredbags.co/faq.
5.4 Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину за посиланням: https://www.inspiredbags.co/faq.
5.5 Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження коштів на банківський рахунок Продавця.
5.6 Якщо грошові кошти не надійшли Продавцю, він має право анулювати Замовлення та повернути Товар, що був відправлений.


6. Доставка та передача Товару покупцю

6.1 Продавець надає Покупцеві послуги з доставки Товару одним із способів вказаних на сайті Інтернет-магазину. Разом із замовленням Покупцю надаються документи, визначені чинним законодавством України.
6.2 Якщо Договір укладено з умовою про доставку Товару Покупцеві, Продавець зобов'язаний у встановлений Договором термін доставити Товар в місце, вказане Покупцем.
6.3 Місце доставки Товару Покупець вказує при оформленні Замовлення на придбання Товару.
6.4 Термін доставки Товару Покупцеві складається з терміну обробки замовлення і терміну доставки.
6.5 Доставлений Товар передається Покупцю, а при відсутності Покупця - будь-якій особі, яка пред'явила квитанцію або інший документ, що підтверджує укладення Договору або оформлення доставки Товару.


7. Порядок приймання та обробки претензій, повернення товару і грошових коштів

7.1. Порядок приймання та обробки претензій, гарантійного обслуговування, обміну та заміни Товару, повернення Товару і грошових коштів відбуваються відповідно до чинного законодавства України.
7.2. Претензії приймаються шляхом направлення електронного листа на електронну адресу інтернет-магазину: inspired.bags.text@gmail.com.
7.3. Обмін Товару належної якості на аналогічний Товар може здійснюватися за рахунок Покупця протягом 14 днів з моменту його отримання, якщо Товар не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд.


8. Права і обов'язки сторін

8.1 Продавець має право:
- отримувати оплату за Товар, замовлений відповідно до умов цього Договору;
- у випадку порушення Покупцем умов цього Договору, в односторонньому порядку зупинити виконання Замовлення, здійсненого за цим Договором, та повернути Товар в порядку, передбаченому цим Договором.
8.2 Покупець зобов'язується:
- своєчасно оплачувати та отримувати замовлення відповідно до умов цього Договору.
8.3 Покупець має право:
- оформити замовлення в Інтернет-магазині;
- укласти з Продавцем Договір у електронній формі;
- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.


9. Відповідальність сторін

9.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.
9.2. Продавець не несе відповідальність за:
- змінений виробником зовнішній вигляд Товару;
- за незначну невідповідність колірної гами Товару, що може відрізнятися від оригіналу Товару виключно через різну передачу кольорів екранами пристроїв;
- за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення;
- за затримку і перебої обробки Замовлення і доставки Товару, які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
9.3 Інтернет-магазин не зберігає інформацію про банківські реквізити Покупця, а отже Продавець не несе відповідальність за їх розповсюдження.
9.4 У разі настання обставин непереборної сили, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору, спричинені такими обставинами. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.
9.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.


10. Строк дії Договору

10.1 Цей договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий Договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному в цій Оферті та частині шостій статті 11 Закону України "Про електронну комерцію". Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
10.2 До закінчення строку дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін до моменту відправлення Товару або після отримання Товару, але Покупець відшкодовує вартість доставки та повернення Товару Продавцю.
10.3 Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у випадку невиконання або неналежного виконання однією зі Сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.


11. Інші умови

11.1. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу Товару через мережу Інтернет.
11.2. При здійсненні акцепту (оформленні Замовлення і подальшої оплати Товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Інформація, яку надає Покуцець є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки Замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки Товару, отримання оплати тощо.
11.3. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду Товару, а також для оформлення Замовлення для Покупця є безкоштовним.


12. Реквізити продавця

Продавець: ФОП Попик Юлія Сергіївна
Адреса електронної пошти: inspired.bags.text@gmail.com
Реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичної особи: 3578000807

bottom of page